Ismerje meg vállalatainkat

Megújul arculatunk

2013. 04. 30.
◂ vissza a hír listához

Szórólap letöltése

Kereskedelmi kapcsolatunk alapján mindenképpen szükségesnek láttuk azon változásokról való tájékoztatásukat, melyek a Tolnagro Kft.-t és a cégcsoport minden tagját érintik, s amely változások nyomán a cégcsoport külső megjelenése markáns, egységes arculatot ölt a jövőben.

Önök közül sokak előtt ismert, honnan indult a Tolnagro Kft. és mivé fejlődött az elmúlt 17 év során. A vidéki kis cégünk előbb országosan ismertté, később piacvezetővé, majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állatkórház Kft. és a Primavet Kft. megvásárlását követően egy, az állatgyógyászati-termék forgalmazásban közép-európai szinten is meghatározó cégcsoport zászlóshajójává vált. Napjainkban a cégcsoport hat önálló vállalkozásból áll, melyből négy cégben folyik gyógyszerforgalmazás Szekszárd, Budapest, Nyíregyháza központokkal.

Az ismert cégvásárlásainkat követően sem változtattuk meg ezen cégek nevét, nem olvasztottuk be a Tolnagro Kft.-be, hanem önállóan működő leányvállalatként kezeltük őket, így megmaradt a korábbi logók, emblémák és különféle írásmódban írott nevek, szlogenek használata is.

Ahogy azt bizonyára észrevették, az elmúlt években már nem csak Tolnagro Kft. néven, hanem Tolnagro cégcsoport elnevezéssel is szerepeltünk különböző kiállításokon, rendezvényeken.

Az állatgyógyszer-piacon betöltött helyzetünk magában hordozza a külső megjelenésben is tükröződő egységes szemlélet kialakításának igényét. Időszerűnek éreztük, hogy a cégcsoportnak és tagjainak olyan szimbolikus jelképet adjunk, mely nemcsak megkülönböztet, hanem egyértelműen és összetéveszthetetlenül megjelöl bennünket a piac szereplői között. Egyben partnereink számára biztosított, s a cégcsoport tagjaitól egyöntetűen elvárt magas minőségű szolgáltatás jeleként is felfogható.

Ezt az elvárást tükrözi az új cégcsoportos logónk, mely a 4 színes ponttal jelzi a földrajzilag is különböző helyen található cégeinket. A cégenkénti saját logók egységes írásmódja pedig az együvé tartozáson túl azt kívánja sugallni, hogy a cégcsoport valamennyi tagja ugyanazt az értéket képviseli.
 

     


 

A jó logó sok vállalkozást tett már emlékezetessé a vásárlók szemében, így bízunk abban, hogy a megújult emblémánkat Önök is elfogadják, és egykettőre felismerik.

Reméljük jelen levelünkben írtak - a tájékoztatás igényén túl - a cégeink működésének megismerését és a már eddig is jó partneri kapcsolatunk további elmélyítését szolgálja.
 
Kívánjuk, hogy válljon az új logó az önmagunkkal és a partnereinkkel szembeni igényesség szimbólumává!

Tisztelettel:

Dr. Varga József        Dr. Varga Józsefné

Szórólap letöltése